B C O

bco  

PRIVACY BINNEN BCO

 

Van de leden van de Bridgeclub Oosterwolde worden de volgende gegevens
geregistreerd:

             Achternaam
             Voorletters
             Tussenvoegsels
             Geslacht
             Adres (volledig)
             Telefoon en/of mobiele telefoon
             E-mailadres
             Geboortedatum

De gegevens zijn noodzakelijk voor de gebruikelijke ‘bedrijfsvoering’:
de communicatie tussen de vereniging en haar leden.

De vereniging moet schriftelijk en digitaal kunnen communiceren met
de leden en voor eventuele dringende kwesties is een
(eventueel
mobiel) telefoonnummer vereist.

Wie lid wordt van de Bridgeclub Oosterwolde wordt tevens lid van de
Nederlandse Bridgebond.

Dat heeft als consequentie dat bovenvermelde gegevens tevens aan de
Nederlandse Bridgebond worden doorgegeven.

Binnen de Bridgeclub Oosterwolde hebben het bestuur, de technische commissie,
het aanspreekpunt voor afmelden

én de commissie lief en leed toegang tot de geregistreerde gegevens.
Leden kunnen bij ons de actuele van hen geregistreerde gegevens opvragen.

De gegevens worden nimmer aan derden doorgegeven tenzij de rechthebbende
daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.