B C O

Bericht van het Bestuur

Aan alle leden van BC Oosterwolde,

Het Bestuur van BCO is hedenmiddag bijeen geweest om te bespreken wat te doen met betrekking tot de ontstane situatie in Nederland en het Coronavirus.

Gehoord hebbende de adviezen van de Nederlandse Regering, de RIVM en de Nederlandse Bridgebond om alle speelmomenten, wedstrijden en drives te annuleren  tot en met 31 maart 2020, heeft het Bestuur besloten om hier gevolg aan te geven, en tot en met 31 maart geen clubavond meer te organiseren. Dit betekent dat de Bart Langelaar-drive op 17 maart a.s. en de twee clubavonden op 24 en 31 maart geen doorgang vinden. 

Voor het vervolg in de maand april wachten we de adviezen van de Nederlandse Regering, het RIVM en de NBB, en eventueel de Gemeente Ooststellingwerf af. Over hoe het na 31 maart verder gaat krijgt u in ieder geval tijdig bericht. Dus houd de email in de gaten.

Nu op dinsdagavond niet gebridged kan worden doen wij enkele suggesties om toch te kunnen bridgen:

  1. Thuisbridge kan heel gezellig zijn. Nodig een gelijkwaardig bridgestel uit voor een avondje thuisbridge.
  2. Met een bridgekoffer van Kees vd Burg wordt het competitie-element binnengehaald. Hij heeft extra veel koffers klaarstaan voor gebruik in de huiskamer.
  3. Bridgen op internet. Hiervoor zijn verschillende websites beschikbaar. De enige die voorlopig gratis toegankelijk is: Bridge Base Online (BBO). In de bijlage een informatieve brief hoe in te schrijven en te bridgen op BBO.

`We melden ons weer zodra duidelijk wordt wat na 31 maart gaat gebeuren.

Met een vriendelijke groet, en houd het hoofd koel en het lijf warm,

Sjef Boon

Secretaris BC Oosterwolde

Oosterwolde, 13 maart 2020 

van het Bestuur