B C O

ALV en INDY

Algemene Ledenvergaderingen van kleinere bridgeclubs zijn doorgaans zo snel afgelopen dat het loont om een bridgewedstrijdje er achteraan te koppelen, want wie wil voor een halfuurtje komen opdraven om het reilen en zeilen van de club door te nemen met het bestuur?!
BCO vormt op dit patroon geen uitzondering. Het bestuur heeft haar zaakjes goed voor elkaar en tijdens de ALV gezorgd voor een heldere presentatie.
Zo wordt de dertien punten tellende agenda in sneltreinvaart door voorzitter Nel door de vergadering ‘gejast’.
Pluimpje voor het bestuur.

Dat de ALV dit jaar zo goed bezocht werd zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de ‘INDY’, zoals organisator Kees deze individuele bridgewedstrijd heeft genoemd.
Met de woorden “weer eens wat anders”, leidde Bea de wedstrijd in, waarna met enige spanning werd uitgekeken naar de gidsbriefjes en de partners die volgens het schema je werden toebedeeld.
En dat waren er heel veel, want 8 rondjes van 3 spellen zijn we niet gewend, en acht verschillende partners ook niet.
Vooral niet als de gangbare A- en B-lijn door elkaar gehusseld worden in twee nieuwe lijnen van 24 personen.
Bij de indeling werd met één factor zeker rekening gehouden: je mocht je eigen vaste partner niet tegenkomen aan tafel!
Dat is ook gelukt, want die speelde in de andere lijn.

Het spelen van een wedstrijd met grote niveauverschillen in bridgesterkte vraagt veel geduld en begrip van de A-spelers.
De B-spelers zijn bij voorbaat ingesteld op het incasseren van flinke ‘klappen’ met het bijbehorende commentaar van hun partner, en zullen niet zo gauw van hun stuk raken.
Zo uitte Sytse, in de Rondvraag,  zelfs zijn waardering voor de regelmatig voorkomende ‘wijze lessen’ van tegenspelers en het schier eindeloze begrip dat Laura en hij ondervinden aan de bridgetafel.
Uit de mond van de A-spelers klinkt al snel verwijtend ‘Je had in mijn kleur moeten terugkomen’ of ‘Als je had gesneden had je het contract gemaakt’, om in het volgende spel op eigen houtje  3 SANS te bieden.
Geen aanpak die hoge scores oplevert, zo bleek na afloop bij de uitslag. (Zie elders op de website)

Meer nog dan in een competitiewedstrijd is het spelen met verschillende partners een aparte ‘kunst’.
Natuurlijk spelen we zelf allemaal ‘keigoed’ en nemen we af en toe ‘verkeerde beslissingen’, maar het resultaat aan tafel neemt zienderogen toe als je er voor zorgt dat je partner optimaal kan presteren.
Dat begint met het op zijn of haar gemak te stellen, zoals geen ingewikkelde biedsystemen hanteren of begrijpelijke afspraken maken, maar vooral ook de juiste toon aanslaan.
Met begrip voor de zienswijze van je partner op een spel kom je verder, en vooral in het vervolg van de ronde.
Er is eigenlijk één TIP voor dit soort wedstrijden als een INDY, en misschien wel voor alle wedstrijden: speel tot het genoegen van je partner!

Sjef

 8 februari 2017